Make your own free website on Tripod.com

 

 


" חג שבועות תעשה לך"גליון מספר 214    מאי 2002    סיון/תשס"ב

 

 

אביב

 

והנהו שוב לפני –

מתחטא, משדל, מפיס

ומדליק בלבי מדורה

כבחג של בעל הנס.

 

עם אבני השדה בריתי,

לי רעים בסתר הים,

ושיחת אילנות אבין

כשלמה הנבון באדם.

 

לקולות הלילה בי ניב,

לחדות השמש ביום, -

האני אכלים את היד

המושטת לי לשלום?

אדר, תרפ"ט                                                                    

 

 

 

(רחל)

 

כמדי שנה נחוג את חג השבועות בטקס חגיגי הכולל את האירוע המסורתי של העגלות המקושטות עם ילדי המושבה.

הטקס החגיגי יתקיים ביום חמישי אחה"צ במגרש.

נאחל לכל תושבי כנרת,

חג שבועות שמח.