Make your own free website on Tripod.com
KINNERET LOCAL COUNCIL
SHAVUOOT PARTY IN KINNERET

Welcome graphic

כנרת המושבה
נוסדה ב 1908
החל משנות ה 50 קיבלה מעמד מוניציפאלי כרשות מקומית
הישוב מונה כ 180 משפחות ונמצא בשלבי הרחבה ופיתוח

SHVUOOT 2002 IN KINNERET

המועצה המקומית כנרת מעניקה שרותים לתושבים במגוון תחומים : חינוך, נקיון, אחזקה, מתקני ספורט ימי, חופים ציבוריים ושרותים מוניצפאלים רגילים.

pict0046.jpg

pic from shvuoot party in kinneret